Nové sídlo v Brne

Kolegovia v Brne sa sťahovali do nového sídla

www.hutira.cz/aktuality/stehovani-do-noveho-arealu-v-brne-popuvkach.html