Flexi trubky CATS

Popis

Trubky CATS-PK sú určené pre vnútorné aj vonkajšie rozvody vykurovacích plynov o menovitom tlaku 5 bar. Sú vyrobené znerezového vlnovce, ktorého konce sú opatrené navarenými alebo pripájenými koncovkami. Hlavná oblasť použitia je pri inštaláciimeracích a regulačných skríň HUP na domových prípojkách.

Inštalácia pomocou flexi trubiek CATS-PK zvyšuje bezpečnosťcelej inštalácie a to najmä tým, že eliminuje pôsobenie vonkajšíchsíl na regulátor / plynomer (odstraňuje nebezpečenstvo mechanického poškodenia týchto komponentov vyvolané pnutím v potrubí), a ďalej komfortným prepojením armatúr – pružná rúrka umožňuje prispôsobenie dosadacích plôch tak aby dochádzalo koptimálnemu kontaktu tesniace plochy spoja.