Plynové filtre

Popis

Filtre serie FO a FTjsou určené na odlučovanie mechanických nečistôt od prevádzkových  látky v plynnom stave. Použitá filtračná vložka má schopnot odlúčiť mechanické nečistoty o veľkosti ≥5μm.

Filtre FO sú vyrábané v dimenziách DN 20 až DN 100 premenovitý tlak PN 6 av dimenziách DN 100 a DN 200 pre menovitý tlak PN 4.

Pre tlakovú hladinu PN 16 sú určené filtre FT, dodávané v dimenziách DN 50 a DN 80.