RESO 200/1/1-440

Popis

Regulačné súprava VTL → STL slúži pre zásobovanie malýchodberných zariadení priamo z VTL plynovodov. Tieto súpravy súdodávané v jednoradovom alebo dvojradovom prevedení,prípadne je možné kombinovať s celkovým obtokom na ktorom jeinštalovaný ručný regulačný ventil. Ďalej sú dodávané v dvojstupňovej prevednie s výstupným tlakom na NTL úrovni.
Regulačný rad je osadená dvoma regulátormi 627, ktoré pracujúsystémom monitor-regulátor. V prípade poruchy regulátora a nárastu tlaku preberá jeho funkciu monitor, ktorý je nastavený na vyšší tlak. Ďalej je predradený 1 ks ABR typ OSE, ktoré istívýstupné potrubie ako proti nárastu, tak i proti poklesu výstupnéhotlaku. Zostavu je možné doplniť kontrolným poistným ventilom (V/20-2).

vlastnosti

Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 10 – 40 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: 0,4 – 10,3 bar
Výkon RS: do 200 m3 (n) / hod