S 300 NTL

Popis

Domová regulačná zostava nízkotlaká s plynomerom – DRZ NTL : HUP (hlavný uzáver plynu) a plynomer.
Technologické zariadenie DRZ NTL sa pripája na NTL plynovod a slúži na meranie pretečeného množstva plynu zvyčajne pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia.

 

Zloženie S 300 NTL

S 300 NTL je vyhotovená podľa TPP 609 02

Technologické zariadenia DRZ NTL tvorí:
– Plast kompozitná skriňa S 300
– Vstupný uzáver plynu (HUP)
– Flexibilná nerezová rúra na vstupe do plynomera
– Flexibilná nerezová rúra na výstupe z plynomera
– Samouzatvárací uzáver na snímanie výstupného tlaku
– Výstupný uzáver plynu

Skriňu S 300 je možné dodať s plastovým podstavcom alebo kovovým stojanom

 

Rozmery:

– Skriňa S 300 – 536 x 519 x 233 (šírka x výška x hĺbka)
– Podstavec S 300 – 536 x 600 x 237 (šírka x výška x hĺbka)

DRZ 1.pdf

DRZ 2.pdf