S 300ASEX R/70 + plynomer

Popis

Zostava pre pripojenie objektu na STL distribučná sieť, alebopriemyselný plynovod. Zostava je umiestnená v skrini S 300ASEX,je osadená regulátorom tlaku R/71 a meradlom pretečeného plynu (plynomerom) DELTA 2040.