V/20-2

Popis

Konštrukčne jednoduchý pružinou riadený poistný ventil so spoľahlivou funkciou. Vďaka týmto vlastnostiam a nenáročnéprevádzkovej údržbe nachádza široké uplatnenie na rozvodochtlakových médiami.

konfigurácia

V/20-2
vlastnosti

Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 100 bar
Rozsah nastavenia otváracieho tlaku [Wh]: 1,5 – 40 bar
Dimenzie [DN]: Vstup aj výstup – 1 “NPT vnútorný závit