Zemný modul ME 4 a ME 2

Popis

Zemná súprava (modul) je zariadenie určené pre zemný(podpovrchovej) uloženie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z opláštenie s vysokoumechanickou odolnosťou aodolnosťou vplyvom korózie. Do opláštenie je osadená regulačnásúprava, ktorá obsahuje uzáver na vstupnom potrubí, filter alebofiltračné sitko a regulátor tlaku plynu. Priestor modulu je uzavretývekom zabraňujúcim vnikaniu povrchovej vody a prispôsobený kodvodu kondenzátu do podložia. Súčasne so zemným modulomje dodávaný liatinový poklop s nosnosťou 25 t

Zemné moduly ME 2 a ME 4 sú určené predovšetkým preplynofikácia v mestských pamiatkových zónach a v osobitnýchlokalitách vyžadujúcich zvýšený estetický vzhľad. Zemné moduly sa inštalujú do chodníkov, predzáhradiek, zelených pásov,prípadne do komunikácií v peších zónach.

konfigurácia

ME – 4B25E – Qmax – 25m3 (n) / hod
ME – 4B40E – Qmax – 40m3 (n) / hod
ME – 4B40E + – Qmax – 50m3 (n) / hod
ME – 2Regal 2VSX2 – Qmax – 120m3 (n) / hod
ME – 2BPZ – Qmax – 180m3 (n) / hod
ďalej je možné osadiť moduly ME 2 batériami z regulátorov B25E(B50E, B75E, B100)

vlastnosti

Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 4 bar
Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 (0,7) – 4 bar
Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: štandard 20 mbar