Kontakty

Vedenie spoločnosti:
Konateľ spoločnosti: Ivo Hutira
Radek Kundrata
Riaditeľ spoločnosti: Ivan Junga +421 915 867 093
Obchodný riaditeľ: Martin Uríček +421 905 542 596
Technický riaditeľ: Štefan Ujček +421 905 380 644
Sekretariát:
Zuzana Laurenčíková +421 948 92 46 92
Ekonomický úsek:
Mária Tuhá +421 908 765 373
Erika Hegedűšová +421 905 443 204
Obchodný úsek:
Plyn, Voda Martin Uriček +421 905 542 596
Plyn Ivan Junga, Ing. +421 915 867 093
Plyn, Voda Michal Chylo +421 905 293 534
Internetový obchod Peter Rogl +421 918 320 250
Marketing:
Ivan Junga, Ing. +421 915 867 093
Martin Uriček +421 905 542 596
Úsek realizácie:
Technický a servisný riaditeľ: Štefan Ujček +421 905 380 644
Servis: Miroslav Deli +421 907 859 436
Vedúci skladu: Jozef Zlúky +421 917 421 580

 

HUTIRA  Slovakia  s.r.o.

29. augusta 92, 97251 Handlová, Slovenská Republika
Zapísaný v obchodnom registri okresným súdom v Trenčíne, oddiel:Sro, vložka číslo: 10438 /R
IČO:36297569, DIČ: 2020076553, IČ DPH SK2020076553
Otváracie hodiny: Pondelok– Piatok  7:00-15:30
tel: +421 948 92 46 92
e-mail: info@hutiraslovakia.sk
e-mail pre objednávku: obchod@hutiraslovakia.sk
e-mail pre servis: ujcek@hutiraslovakia.sk