HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
ŠACHTA COMPOZIT | HUTIRA Voda

Dodávame elegantné a inovatívne riešenie pre Vašu vodovodnú prípojku. Váš vodomer môžete umiestniť do malej vodomernej šachty, do ktorej nemusíte vstupovať. Šachty ktorá zaberie minimum miesta a ušetrí náklady spojené s inštaláciou. Určená je pre bytové domy a komerčné objekty.

ŠACHTA COMPOZIT

NADZEMNÁ ŠACHTA BORNÉO | HUTIRA Voda

Nadzemné vodomerné šachty “novej generácie” BORNÉO sú dokonale adaptívne do všetkých typov prostredí s možnosťou zapustenia do steny a / alebo inštalácie vedľa skríň merania energií (plynovej / elektrickej)

NADZEMNÁ ŠACHTA BORNÉO

VODOMERNÁ ŠACHTA MODULO | HUTIRA Voda

Dodávame elegantné a inovatívne riešenie pre Vašu vodovodnú prípojku. Vodomer môžete umiestniť do malej vodomernej šachty, do ktorej nemusíte vstupovať, zaberie minimum miesta a ušetríte náklady spojené s jej inštaláciou a transportom.

VODOMERNÁ ŠACHTA MODULO

VODOMERNÁ ŠACHTA HUTIRA | HUTIRA Voda

Samonosné monolitické šachty určené pre napojenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok.

VODOMERNÁ ŠACHTA HUTIRA