HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Veľa z nás má vo svojom okolí ľudí, ktorí potrebujú nejakú formu pomoci a tak, ak ktokoľvek z nášho tímu príde s dokladom o uhradení čiastky na nejaký dobročinný účel, spoločnosť automaticky prispeje rovnakou sumou na tento projekt tiež.

Každoročne podporujeme projekty rôzneho zamerania, či už sa jedná o seniorov, zdravotne postihnuté deti či deti v núdzi, kultúrne podujatia, ale aj vyslúžilých športovcov, alebo naopak mladé nádejné športové talenty. Jedným z mnohých príkladov je napríklad dlhodobá spolupráca s Nadáciou Milana Nového CAPS 66.

Za dobu pôsobenia našej spoločnosti sme takto podporili už niekoľko desiatok rôznych organizácií a spolkov a teší nás, že takto môžeme robiť aj v dnešnej komplikovanej dobe.