test1

Domový regulátor FISHER/FRANCEL TypB

Regulátory FISHER/FRANCEL Typu B sú dvojstupňové, priamočinné, pružinou riadené regulátory, s priaznivými zástavbovými rozmermi. Sú určené pre plynofikáciu rodinných a bytových domov. Regulátory sú vybavené integrovaným uzatváracím členom a kontrolným poistným ventilom. Regulátory FISHER/FRANCEL Typu B sú dodávané so sitkom na vstupe do regulátora. Regulátor B6 NG a B10 NG je zameniteľný s predchádzajúcim typom FRANCEL B6 N a B10 N. Typy: […]