Inštalácia pre domové prípojky

boz

S 2300 STL

Domová regulačná zostava stredonotlaká – DRZ STL: HUP (hlavný uzáver plynu) + regulátor. Technologické zariadenie DRZ STL sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre viac odberných miest (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva zvlášť pred každým odberným miestom (OPZ) (pozri S300 NTL).   Zloženie S2300 STL S2300 STL je […]

S300 STL B6

S 300 STL

Domová regulačná zostava stredonotlaká s plynomerom – DRZ STL + plynomer: HUP (hlavný uzáver plynu), regulátor a plynomer. Technologické zariadenie DRZ STL + plynomer sa pripája na STL plynovod a zvyčajne slúži na dodávku plynu pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia.   Zloženie S […]

S300 NTL-1

S 300 NTL

Domová regulačná zostava nízkotlaká s plynomerom – DRZ NTL : HUP (hlavný uzáver plynu) a plynomer. Technologické zariadenie DRZ NTL sa pripája na NTL plynovod a slúži na meranie pretečeného množstva plynu zvyčajne pre jedno odberné miesto (OPZ). Meranie pretečeného množstva plynu sa vykonáva meradlom, ktoré je súčasťou technologického zariadenia.   Zloženie S 300 NTL […]

S300 STL B10 - D edit 1

S 300 STL B10-D

DRZ 1.pdf DRZ 2.pdf

SET_10FLEXI

SET 6 FLEXI 100/250

Zostava na ráme na ktorom je vykotvena inštalácia s HUP, regulátorom tlaku plynu Francel B6 alebo B10 a konzolou naupevnenie plynomeru s rozstupom 100 mm (SET 6 FLEXI 100)alebo 250 mm (SET 6 (10) FLEXI 250). Prepojí medzi armatúramisú urobené pomocou nerezových ohybných trubiek CATS-SK.Systém CATS-SK uľahčuje vlastné prevedenie inštalácie azároveň odstarňuje pnutia medzi vstupnou a výstupnou prípojkou ajednotlivými armatúrami, čím sa zvyšuje bezpečnosť celej inštalácie.   DRZ 1.pdf DRZ 2.pdf