Pružinový regulátor série MN

Popis

Priamočinné pružinou riadené regulátory skupiny MN/ s jednoduchým sedlom a vyváženou regulačnou  klapkou sú pre svoje funkčné a konštrukčné vlastnosti prednostne používané v takých zariadeniach, ktoré vyžadujú časte zmeny prietoku alebo tiež v prípadoch, kde je dodávka plynu ovládaná solenoidovým ventilom, napríklad napájanie horákov v civilnom alebo priemyselnom využití. Tieto regulátory je možné použiť na zemný plyn, priemyselný plyn, propán , vzduch a ostatne plyny, pokiaľ sú filtrované a neobsahujú vysoké percento benzolu.

Typy:

 • MN: Regulátor bez bezpečnostného rýchlouzáveru
 • MBN: Regulátor s bezpečnostným rýchlouzáverom
 • MBN-M: Monitor s bezpečnostným rýchlouzáverom

Konštrukčné charakteristiky:

 • Vyvážená klapka
 • Bezpečnostný rýchlouzáver
 • Ručné znovu uvedenie do prevádzky
 • Vstup  – výstup v osi
 • Rozšírená výstupná príruba

Technické charakteristiky:

 • Maximálny prevádzkový tlak: Pe max: 19 bar
 • Rozsah vstupného tlaku: bpe: 0.2 – 19 bar
 • Rozsah výstupného tlaku:

 • Štandardná verzia: Wh: 10 – 500 mbar
 • Verzia – AP: Wh: 0.5 – 1 bar
 • Verzia – APA: Wh: 1 – 3 bar
 • Prírubové pripojenia:

 • 25×65 ◊ 40×80 ◊ 50×100 ◊ 65×100 ◊ 80×150 ◊ 100×200 – PN16 / ANSI 150

   

  TL MN-1411SK 1
  TL MN-1411SK 2