Priermyselné

Bez názvu-1

Pružinový regulátor R 25

Dvojstupňový, priamočinný, pružinou riadený regulátor s bezpečnostným rýchlouzáverom.  Je určený pre plynofikáciu menších bytových domov alebo plynových kotolní.   Konštrukčné charakteristiky: Dvojstupňová regulácia vstupného tlaku Vstavaný kontrolný poistný ventil Bezpečnostný rýchlouzáver Vstavaný filter Ručné znovu uvedenie do prevádzky Vstup – výstup do pravého uhla Pripojenie s prevlečnými maticami Technické charakteristiky: Vstupný tlak:  Pin:od 50 do 500 kPa  (0.5 – 5 bar) Výstupný tlak:Pout:od […]

MN

Pružinový regulátor série MN

Priamočinné pružinou riadené regulátory skupiny MN/ s jednoduchým sedlom a vyváženou regulačnou  klapkou sú pre svoje funkčné a konštrukčné vlastnosti prednostne používané v takých zariadeniach, ktoré vyžadujú časte zmeny prietoku alebo tiež v prípadoch, kde je dodávka plynu ovládaná solenoidovým ventilom, napríklad napájanie horákov v civilnom alebo priemyselnom využití. Tieto regulátory je možné použiť na zemný plyn, priemyselný plyn, propán , vzduch a ostatne plyny, […]

Rega3

Pružinový regulátor Regal 3 VSX2

Priamočinný, pružinou riadený regulátor s vyváženou regulačnou klapkou. Je určený pre plynofikáciu priemyselných objektov(plynové kotolne a priemyselné technológie) a reguláciu tlaku plynovodov miestnych sieti. Regulátor je štandardne dodávaný s integrovaným bezpečnostným rýchlouzáverom VSX2 a kontrolným poistným ventilom. Konštrukčné charakteristiky: Vyvážená klapka Vstavaný kontrolný poistný ventil Bezpečnostný rýchlouzáver Ručné znovu uvedenie do prevádzky Vstup – výstup v osi Charakteristiky: Vstupný tlak: Pin:od 50 do 1MPa Výstupný tlak: […]

400_series_VSX4

Pružinový regulátor série CSB 400

Priamočinný, pružinou riadený regulátor s vyváženou regulačnou klapkou. Regulátor ma vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver (VSX 4) a kontrolný poistný ventil(CSB 404 a CSB 424). Je určený pre plynofikáciu priemyselných objektov, plynových kotolní. Regulátor môže byť dodaný v prevedení Monitor – Regulátor v jednom telese.   Typy: CSB 4 × 0 – bez bezpečnostného uzáveru VSX 4 CSB 4 × 3 – s integrovaným monitorom CSB 4 × 4 – s integrovaným rýchlouzáverom VSX 4 CSB […]

A149

Pružinový regulátor A 149

Priamočinný pružinou riadený regulátor s vyváženou regulačnou klapkou. Regulátor ma vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver(OS/66) a kontrolný poistný ventil. Je určený pre plynofikáciu priemyselných objektov a veľkých plynových kotolní. Je vhodný pre použitie na nízke vstupné tlaky pod 50 kPa ( 500 mbar).   Typy: A/149 – výstupný tlak       :od 1 do 8   kPa(od 10 do 80 mbar) A/149-AP – výstupný tlak :od […]

B249

Pružinový regulátor B 249

Priamočinný regulátor s vyváženou regulačnou klapkou. Regulátor ma vstavaný bezpečnostný rýchlouzáver(OS/66) a kontrolný poistný ventil. Určený pre plynofikáciu priemyselných objektov a väčších plynových kotolní. Typy: B/249 – vstupný tlak:od 1.3 do 8 kPa (od 13 do 80 mbar) B/249-AP – výstupný tlak:od 7.8 do 32 kPa(od 78 do 320 mbar) Konštrukčné charakteristiky: Vyvážená klapka Vstavaný kontrolný poistný ventil Bezpečnostný rýchlouzáver Ručné znovu uvedenie […]

R70-320x327

Pružinový regulátor série R70

Dvojstupňový, priamočinný, pružinou riadený regulátor s bezpečnostným rýchlouzáverom.  Je určený pre plynofikáciu väčších bytových domov alebo plynových kotolní.   Typy: R/71 a R/71 – AP: Rohové prúdenie R/72 (73) a R/72 (73) – AP: Prúdenie v osi Konštrukčné charakteristiky: Dvojstupňová regulácia vstupného tlaku Kontrolný poistný ventil (neplatí pre verziu – AP) Bezpečnostný rýchlouzáver Ručné znovu uvedenie do prevádzky Technické charakteristiky: Maximálny prevádzkový tlak: R/71,72,73                  […]

DUNGS_3-320x287

Stabilizačné regulátory FRS

Regulátory FRS sú určené pre zníženie a stabilizáciu tlaku pre priemyselné spaľovacie zariadenia. Sú dodávané v závitovom prevedení (3/8 “až 2”) alebo v prírubovom prevedení (DN 40 až DN 150). Stabilizačné regulátory FRS pracujú so vstupným tlakom do 50 kPa (500 mbar) Výstupný tlak je možné nastaviť v rozsahu od 0.25 kPa (2.5 mbar) až do 15 kPa (150 mbar), rozsah je pokrytý zámenou ôsmich typov pružín.