Prislušenstvo pre plynoinštalcie

trubky_CATS-320x296

Flexi trubky CATS

Trubky CATS-PK sú určené pre vnútorné aj vonkajšie rozvody vykurovacích plynov o menovitom tlaku 5 bar. Sú vyrobené znerezového vlnovce, ktorého konce sú opatrené navarenými alebo pripájenými koncovkami. Hlavná oblasť použitia je pri inštaláciimeracích a regulačných skríň HUP na domových prípojkách. Inštalácia pomocou flexi trubiek CATS-PK zvyšuje bezpečnosťcelej inštalácie a to najmä tým, že eliminuje pôsobenie vonkajšíchsíl na regulátor / plynomer (odstraňuje nebezpečenstvo mechanického poškodenia týchto komponentov vyvolané pnutím v potrubí), a ďalej komfortným prepojením armatúr – pružná rúrka umožňuje prispôsobenie dosadacích plôch tak aby dochádzalo koptimálnemu kontaktu tesniace plochy spoja.

FO50FK-320x256

Plynové filtre

Filtre serie FO a FTjsou určené na odlučovanie mechanických nečistôt od prevádzkových  látky v plynnom stave. Použitá filtračná vložka má schopnot odlúčiť mechanické nečistoty o veľkosti ≥5μm. Filtre FO sú vyrábané v dimenziách DN 20 až DN 100 premenovitý tlak PN 6 av dimenziách DN 100 a DN 200 pre menovitý tlak PN 4. Pre tlakovú hladinu PN 16 sú určené filtre FT, dodávané v dimenziách DN 50 a DN 80.

Plynom__r-320x279

Plynomery

Plynomery produkcie spoločností PREMAGAS / Elster a ITRON pre podružné aj fakturačné meranie vrátane príslušenstva. – Membránové G 4 až G 65 – Rotačno-piestové G16 až G 400 – Turbínové G 65 až G 4000 – kvantometry