Regulačné a meracie stanice plynu

VTL-RESO_1-320x340

RESO 200/1/1-440

Regulačné súprava VTL → STL slúži pre zásobovanie malýchodberných zariadení priamo z VTL plynovodov. Tieto súpravy súdodávané v jednoradovom alebo dvojradovom prevedení,prípadne je možné kombinovať s celkovým obtokom na ktorom jeinštalovaný ručný regulačný ventil. Ďalej sú dodávané v dvojstupňovej prevednie s výstupným tlakom na NTL úrovni. Regulačný rad je osadená dvoma regulátormi 627, ktoré pracujúsystémom monitor-regulátor. V prípade poruchy regulátora a nárastu tlaku preberá jeho funkciu monitor, ktorý je nastavený na vyšší tlak. Ďalej je predradený 1 ks ABR typ OSE, ktoré istívýstupné potrubie ako proti nárastu, tak i proti poklesu výstupnéhotlaku. Zostavu je možné doplniť kontrolným poistným ventilom (V/20-2). vlastnosti Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 10 – 40 bar Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: 0,4 – 10,3 bar Výkon RS: do 200 m3 (n) / hod

RZ_400_2_1_R3-320x222

RZ 400/2/1 v skrini SEF 2

Dvojradové, jednostupňové regulačné zariadenia s regulátormiREGAL 3VSX môže slúžiť jednak ako posilňovacia stanica alebo blokové regulačné zariadenia pre NTL siete, ďalej potom akoregulačné stanice pre kotolne vyšších výkonov, alebo pre potrebypriemyselných aplikácií. RZ je štandardne dodávaná v skrini SEF. Možno ju tiež dodať vprefabrikovanom objektu, alebo len samostatne na ráme, ktorý saukotví na základy. vlastnosti Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 – 4 (10) bar, 0,01 – 2 bar Výkon RS (1 bar/20mbar): až 400 m3 (n) / hod Výkon RS (3 bar/20mbar): až 1000 m3 (n) / hod Dimenzie vstup: DN50/DN 80 Dimenzia výstup: DN80/100

46012_kopie1-320x356

RS 400/1/1 v skrini MIT 1

3VSX použiteľným až do vst. 1 MPa. Určená predovšetkým akoposilňovacia stanica zo STL do NTL sietí, prípadne ako regulačnéstanice pre kotolne vyšších výkonov. RS je štandardne dodávaná v skrini MIT 1, ktorú je možné doplniťpodstavcom MIT. Možno ju inštalovať aj vo väčších skriniach MIT2, prípadne samostatne na nosnom ráme, ktorý umožňuje fixáciu na predpripravené základovú dosku / na betónové pasy. vlastnosti Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 – 4 (10) bar Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: 0,01 – 2 bar Výkon RS (1 bar/20mbar): 400 m3 (n) / hod

CSB-320x240

RZ 200/2/1

Dvojradové, jednostupňové regulačné zariadenia s regulátormiREGAL 2VSX alebo CSB 400 je určená jednak ako posilňovaciastanica alebo blokové regulačné zariadenia pre NTL siete, ďalej potom ako regulačné stanice pre kotolne stredných výkonov,alebo pre potreby priemyselných aplikácií. RZ je štandardne dodávaná v skrini MIT 2 alebo SEF 2. Možno jutiež dodať v prefabrikovanom objektu, alebo len samostatne na ráme, ktorý sa ukotví na základy. vlastnosti Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,5 – 5 (16) bar Rozsah nastavenia výstupných tlakov [Wh]: 0,017 – 3 bar Výkon RS (1 bar/20mbar): až 180 m3 (n) / hod Výkon RS (3 bar/20mbar): až 300 m3 (n) / hod Dimenzie vstup: DN40/50 Dimenzia výstup: DN80

Asex_r71_delta_kopie-320x244

S 300ASEX R/70 + plynomer

Zostava pre pripojenie objektu na STL distribučná sieť, alebopriemyselný plynovod. Zostava je umiestnená v skrini S 300ASEX,je osadená regulátorom tlaku R/71 a meradlom pretečeného plynu (plynomerom) DELTA 2040.

2_R_70-258x400

S 300DC 2xR/70

Dvojitá regulačná rada s regulátormi R/72, umiestnená v skrini S300DC s podstavcom. Zostava slúži ako uličné regulačné stanicepre reguláciu tlaku v rozsahu STL → NTL s výkonom jednej radycca 60 m3 (n) / hod Druhý rad tvoria 100% zálohu pri poruchealebo pri servise prevádzkové radu. Regulačné zostavu možno tiež použiť pre zabezpečenie regulácietlaku pre obytné alebo priemyselné objekty.

S300DC_R72-320x242

S 300 R/70

Zostava s regulátorom R/72 umiestnená v skrini S 300DC. Zostavuje možné použiť pre reguláciu tlaku v rozsahu STL → STL / NTL, napr ako posilňovacia stanica NTL sietí, uličné regulačné stanice,alebo RS pre priemyselné objekty a kotolne.