Vodomerná šachta MODULO

Popis

Názvom MODULO sa označuje rad kompaktných vodomernýchšácht obdĺžnikového tvaru, určených na zabudovanie 1 až 2vodomerov stavebné dĺžky 110 mm až 190 mm. Šachty Modulo ponúkajú jednoduché, kompletné a optimálne riešenie pre pripojenie odberateľov na vodovodný rad.

 

Vodomernú šachtu MODULO dodávame v troch výškových prevedeniach:

-MODULO 1150 ( pre 1 alebo 2 vodomery, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony )

-MODULO 1300 ( pre 1 alebo 2 vodomery, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony )

-MODULO 1600 ( pre 1 alebo 2 vodomery, s poklopom do 0,5 tony alebo 12,5 tony )

 

 

Všetky podklady a technické dokumentácie nájdete v podkladoch k vodomerným šachtám