Zemné moduly a PoRS

PDIM_ve_vystavbe-320x391

Podzemný RS typu P.D.I.M.

Podzemné stanice typu P.D.I.M. sú kompaktné stanice uložené vnerezovom kontajnera, ktorý je opatrený uzamykateľnýmivýklopnými poklopy. Štandardne sú osadzované regulátory K1000 / K 3000, ktoré umožňujú reguláciu v rozsahu STL → STL /NTL. Technológia RS môže byť jedno alebo dvojradové v kombinácii sobtokom rady, ďalej je možné technológiu doplniť meradlomprietoku (plynomerom), prípadne záznamníkom dát aleboprepočítavače. konfigurácia jednoradová dvojradová bez merania množstva pretečeného plynu s meraním množstva pretečeného plynu vlastnosti Najvyšší prevádzkový tlak [PS]: 25 bar Rozsah vstupných tlakov [BPE]: 0,01 – 4,8 bar

ME_3_dok-320x172

Podzemný RS typu ME 3

Podzemné RS typu ME 3 sú určené pre reguláciu tlaku zo STLplynovodných sietí. Vzhľadom k malým rozmerom v pomere kdosahovanému výkonu sú vhodné pre umiestnenie v miestach sobmedzenými zástavbovými priestory. Používa sa predovšetkým ako posilňovacia stanica pre NTL prípadne aj STL siete, alemožno ho použiť ako RS pre jednotlivé odberné miesta. Štandardne sú vyrábané ako jednoradové RS s regulátormi tlakuRegal 3VSX2. Kontajner je vybavený oceľovým uzamykateľnýmvekom a dvoma odvetrávacími šachtami. konfigurácia jednoradová jednostupňová podzemné RS bez merania množstva pretečeného plynu (štandardná verzianainštalovaná v plastovom kontajneri s rozmermi 1105 x 807 x660 mm, so vstupom a výstupom v osi modulu) s meraním množstva pretečeného plynu (zákazkové prevedeniepodľa požiadavky prevádzkovateľa-verzia nainštalovaná v plastovom kontajneri o rozmere 1105 x 1105 x 915 mm, možnosťrohového napojenia vstupného a výstupného plynovodu) príslušenstvo vstupné a výstupné napojenie v PE (prechodkami oceľ-plastTEZAP Štěnovice) vstupné a výstupné napojenie v oceli možnosť inštalácie registračných prístrojov […]

ME_4_-320x368

Zemný modul ME 4 a ME 2

Zemná súprava (modul) je zariadenie určené pre zemný(podpovrchovej) uloženie regulátorov tlaku plynu. Modul pozostáva z opláštenie s vysokoumechanickou odolnosťou aodolnosťou vplyvom korózie. Do opláštenie je osadená regulačnásúprava, ktorá obsahuje uzáver na vstupnom potrubí, filter alebofiltračné sitko a regulátor tlaku plynu. Priestor modulu je uzavretývekom zabraňujúcim vnikaniu povrchovej vody a prispôsobený kodvodu kondenzátu do podložia. Súčasne so zemným modulomje dodávaný liatinový poklop s nosnosťou 25 t Zemné moduly ME 2 a ME 4 sú určené predovšetkým preplynofikácia v mestských pamiatkových zónach a v osobitnýchlokalitách vyžadujúcich zvýšený estetický vzhľad. Zemné moduly sa inštalujú do chodníkov, predzáhradiek, zelených pásov,prípadne do komunikácií v peších zónach. konfigurácia ME – 4B25E – Qmax – 25m3 (n) / hod ME – 4B40E – Qmax – 40m3 (n) / hod ME – 4B40E + – Qmax – 50m3 (n) / hod ME – 2Regal 2VSX2 – Qmax – 120m3 (n) / hod ME – 2BPZ – Qmax – 180m3 (n) / hod ďalej je možné osadiť moduly ME 2 batériami z regulátorov B25E(B50E, B75E, B100) vlastnosti Najvyšší prevádzkový tlak […]