HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Domová regulačná zostava S 300 NTL | HUTIRA Plyn

Domová regulačná zostava nízkotlaká s plynomerom. Zostava pre hlavný uzáver plynu (HUP) a plynomer (rozteč 100/250 mm). Napája sa na uličný nízkotlaký (NTL) rozvod zemného plynu a slúži na meranie prietoku plynu pre domové prípojky.

Domová regulačná zostava S 300 NTL

Domová regulačná zostava S 300 STL | HUTIRA Plyn

Domová regulačná zostava stredotlaká s plynomerom. Zostava pre hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu a plynomer (s roztečou 100/250 mm). Napája sa na uličný stredotlaký (STL) rozvod plynu. Využíva sa hlavne pre meranie prietoku plynu na domových prípojkách.

Domová regulačná zostava S 300 STL

Domové regulačné zostavy pre viac plynomerov | HUTIRA Plyn

Domová regulačná zostava určená pre napojenie viacerých odberateľov (zostava pre 2 až 12 plynomerov). Zostava s hlavným uzáverom plynu (HUP), regulátor tlaku plynu a prípravou pre príslušný počet plynomerov s roztečou 100/250 mm. Každý plynomer má svoj vlastný uzáver na vstupe ako aj na výstupe. Zostava sa dodáva bez regulátora pokiaľ sa napája na nízkotlaký (NTL) rozvod plynu

Domové regulačné zostavy pre viac plynomerov

Domová regulačná zostava S 300 – D pre dva plynomery | HUTIRA Plyn

Domová regulačná zostava stredotlaká pre dva plynomery. Zostava pre hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor Fischer B10NG a prípravou pre dva plynomery s roztečou 100/250 mm. Zostava sa využíva na pripojenie dvoch odberných miest. Ak sa zostava napája na nizkotlaký rozvod dodáva sa bez regulátora.

Domová regulačná zostava S 300 – D pre dva plynomery

Domová regulačná zostava S 2300 STL | HUTIRA Plyn

Domová regulačná zostava stredotlaká bez plynomera, kde je umiestnený hlavný uzáver plynu (HUP) a regulátor tlaku plynu. Používa sa na zásobovanie plynom pre bytové domy, kde je merania prietoku plynu realizované následne pred každým odberným miestom.

Domová regulačná zostava S 2300 STL

Zostava na ráme H-rám STL B 6, H-rám STL B10 a H-rám NTL | HUTIRA Plyn

Zostava na ráme s / bez regulátora pre napojenie plynomera s roztečou 100 / 250 mm.

Zostava na ráme H-rám STL B 6, H-rám STL B10 a H-rám NTL

Regulácia na mieru podľa Vašej požiadavky | HUTIRA Plyn

Vyrobíme pre vás regulačnú zostavu ako aj regulačnú stanicu presne podľa vašich požiadaviek. Zvládneme reguláciu VTL → STL aj STL → (STL) NTL, v jednoradom alebo dvojradom prevedení, s meraním i bez merania množstva pretečeného plynu.

Regulácia na mieru podľa Vašej požiadavky