HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Regulačné zostavy dvojradové | HUTIRA Plyn

Regulačné zostavy dvojradové sú zložené z dvoch rovnocenných radov, prevádzkový a záložný. Zariadenia sú určené pre reguláciu STL → NTL (STL) a sú vyrobené podľa TPP 609 02:2021. Regulačné zostavy dvojradové sa používajú hlavne pre aplikácie, kde je nutné zabezpečiť bezpečnú a nepretržitú dodávku zemného plynu: nemocnice, obytné objekty, liahne, priemyselné technológie s nepretržitou prevádzkou – tavné pece. Zostavy sa umiestňujú do rôznych materiálových typov skríň podľa výberu zákazníka (kompozit / oceľ / sendvič).

Regulačné zostavy dvojradové