HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Malá úpravňa vody – WATER CAT 500 | HUTIRA Priemysel

Malá, kompaktná plne automatická úpravňa vody – WATER CAT 500.

Malá úpravňa vody – WATER CAT 500

Kontajnerová úpravňa vody | HUTIRA Priemysel

Kontajnerová úpravňa vody – CONTAINER WATER TREATMENT je efektívny spôsob prevedenia úpravy vody v zateplenom a klimatizovanom kontajneri.

Kontajnerová úpravňa vody

Modulárna upravňa vody | HUTIRA Priemysel

Úpravňa je zložená z jednotlivých modulov (napr. Modul predfiltrácia, modul tlakových filtrov, modul dávkovania korekčných reagentov), ktoré je možné podľa vstupných parametrov vody okamžite zostaviť a inštalovať.

Modulárna upravňa vody