Váš partner pre plynárenstvo a energetiku

HUTIRA Slovakia s.r.o. bola založená v auguste 1997, ako dcérska spoločnosť firmy HUTIRA – BRNO, s.r.o. Nosným pilierom spoločnosti sú dodávky zariadení pre reguláciu tlaku, filtráciu a meranie spotreby zemného plynu (domové regulačné zostavy, regulačné zostavy). Spoločnosť HUTIRA Slovakia patrí medzi najväčších dodávateľov týchto komponentov na Slovenskom trhu, ktoré sa používajú hlavne pri rekonštrukciách plynovodných sieti a individuálnych bytových výstavbách.

Spoločnosť HUTIRA Slovakia svojim partnerom poskytuje odborné poradenstvo pri návrhoch regulačných zostáv a regulačných staníc. Poskytujeme záručný a pozáručný servis, revízie PZ a školenia pracovníkov na obsluhu a servis regulačných zariadení. V našej ponuke nájdete širokú škálu regulátorov tlaku zemného plynu od domových (Typ B), cez priemyslené (R70, CSB, REGAL 3, MBN) až po distribučné (MFL, CRONOS EZH). Regulátory z našej ponuky inštalujeme do nami vybraných domových regulačných zostáv, zemných modulov a uličných regulačných zostáv. Zostavy sú vyhotovené v zmysle TPP 60902. Obvykle sa pripájajú na STL / NTL plynovod a slúžia na dodávku plynu pre rodinné domy, bytové domy a ostatné budovy na bývanie (nemocnice, školy, hotely a pod.), nebytové objekty (obchodné a premyselné budovy). Vzhľadom na charakter odberného miesta môžu byť vyhotovené ako jednoradové alebo dvojradové, s alebo bez merania pretečeného množstva zemného plynu.

V roku 2011 sme náš sortiment rozšírili o malé vodomerné šachty MODULO, ktoré sa postupne udomácnili na Slovenskom trhu a stali sa najžiadanejšími šachtami v akceptovaných vodárenských spoločnostiach. Šachta MODULO ponúka zákazníkom jednoduché, praktické a inovatívne riešenie pre ich vodovodnú prípojku. Vzhľadom na požiadavky vodárenských spoločnosti dnes nájdete v našej ponuke až 7 typov vodomerných šácht. Pre Slovenský trh sme vypracovali v roku 2019 mapu pokrytia vodárenských spoločnosti pod ktorou je popis pre správne použitie vodomernej šachty pre vašu lokalitu.

Od roku 2011 prevádzkujeme aj internetové obchody hutirashop.sk / .cz , kde sa naše aktivity zamerali hlavne na predaj granitových kuchynských drezov, nerezových drezov, vodovodných batérii, interiérových a exteriérových kľučiek, sprchových setov, sanitárnych výrobkov. U nás nájdete komplexné riešenie pre Vašu domácnosť.

Neodmysliteľnou súčasťou firmy HUTIRA Slovakia je aj predaj vodomerných zostáv, šikmých a priamych ventilov, liatinových a kompozitných poklopov rôznych veľkosti a zaťažení.

PF 2022

“Želáme Vám krásne prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a v novom roku 2022 veľa osobných i pracovných úspechov.”
Expedícia tovaru z nášho skladu nebude možná od 23. 12. 2021– do 10. 1. 2022.