HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Regulačná stanica – farmárska | HUTIRA Plyn

Regulačná stanica VTL → STL tzv. farmárska slúži na zásobovanie malých odberných zariadení priamo z VTL plynovodov. Tieto stanice sú dodávané v jednoradovom alebo dvojradovom prevedení, bez nutnosti predohrevu plynu. Stanicu je možné vybaviť meracím radom, obtokom merania, alebo celkovým obtok na ktorom je inštalovaný ručný regulačný ventil. V prípade požiadavky na NTL výstup, je stanica vybavená druhým regulačným stupňom.

Regulačná stanica – farmárska