HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Tlakomery | HUTIRA Plyn

Tlakomery pre meranie tlakov suchých plynných látok, ktoré nepôsobia korozívne na zliatiny medi a nekryštalizujú. Vhodný pre použitie v plynárenskom priemysle, v strojárenskom inžinierstve, v ekologických technológiách, v stavebníctve, v technologických systémoch i v zdravotníctve.

Tlakomery