HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

HUTIRA Slovakia s.r.o. bola založená v auguste 1997, ako dcérska spoločnosť českej  firmy HUTIRA.  Nosným pilierom spoločnosti sú dodávky zariadení a komponentov pre reguláciu tlaku, filtráciu a meranie spotreby zemného plynu. Spoločnosť HUTIRA Slovakia patrí medzi najväčších dodávateľov týchto komponentov na Slovenskom trhu. HUTIRA Slovakia je tiež etablovaným výrobcov domových regulačných zostáv a regulačných zostáv pre uličné plynovody, ktoré sa používajú hlavne pri rekonštrukciách plynovodných sieti a individuálnych bytových výstavbách.

Spoločnosť HUTIRA Slovakia svojim partnerom poskytuje odborné poradenstvo pri návrhoch regulačných zostáv a regulačných staníc. Poskytuje záručný a pozáručný servis, revízie PZ a školenia pracovníkov na obsluhu a servis regulačných zariadení. V našej ponuke nájdete širokú škálu regulátorov tlaku zemného plynu od domových (Typ B), cez priemyselné (R70, CSB 400, CSB 600, CSB 700, MBN) až po regulátory využívané v  distribučných a tranzitných sieťach. (MFL, CRONOS, EZH).

V roku 2011 sme náš sortiment rozšírili o malé vodomerné šachty MODULO, ktoré sa postupne udomácnili na Slovenskom trhu a stali sa najžiadanejšími šachtami v akceptovaných vodárenských spoločnostiach. Šachta MODULO ponúka zákazníkom jednoduché, praktické a inovatívne riešenie pre ich vodovodnú prípojku. Vzhľadom na požiadavky vodárenských spoločnosti dnes nájdete v našej ponuke až 7 typov vodomerných šácht. Pre Slovenský trh sme vypracovali mapu pokrytia vodárenských spoločnosti, kde nájdete popis pre správny výber vodomernej šachty pre vašu lokalitu.

Ďalšou významnou časťou našej činnosti je výroba kontajnerových a mobilných úpravní vôd HUTIRA CCW. Mobilné úpravne majú svoje uplatnenie v celom spektre ľudských činností. Je možné ich využívať v priemysle ako aj pre zásobovanie obyvateľstva. Ich obrovská výhoda je možnosť rýchlej inštalácie v mieste potreby dodávky vody, tzn. úprava dostupnej povrchovej, resp. podzemnej vody najrôznejšej kvality na vodu pitnú.

Od roku 2011 prevádzkujeme internetové obchody hutirashop.sk / .cz , kde zameriavame naše aktivity hlavne na predaj granitových kuchynských drezov, nerezových drezov, vodovodných batérii, interiérových a exteriérových kľučiek, sprchových zostáv, elektrických krbov a sanitárnych výrobkov. U nás nájdete komplexné riešenie pre Vašu domácnosť.

Neodmysliteľnou súčasťou firmy HUTIRA Slovakia je aj predaj vodomerných zostáv, šikmých a priamych ventilov, liatinových a kompozitných poklopov rôznych veľkosti a zaťažení.

Spoločnosť HUTIRA Slovakia od svojho vzniku pozorne a citlivo vnímala trendy v rámci svojho pôsobenia, preto nie je žiadne prekvapenie, že medzi najnovšie aktivity, ktoré firma rozvinula a naďalej vyvíja sú riešenia pre čistenie bioplynu na biometán a jeho následná preprava k spotrebiteľovi či už vtláčaním do plynárenskej siete, alebo vo forme bioLNG a bioCNG. HUTIRA Slovakia je v tejto oblasti schopná navrhnúť a zrealizovať riešenie na kľúč, ktoré zahŕňa technológiu čistenia, tzv. upgradu, merania kvality biometánu, merania prietoku, propanizáciu, vtláčanie do plynárenskej sieti, ako aj zariadienia na výrobu bioCNG, resp. bioLNG.

 

Brožura o značke HUTIRA – pozrieť tu.

HUTIRA

Vedenie

Ivo Hutira

Majiteľ a konateľ spoločnosti HUTIRA

Strategickou víziou našich spoločností je zachovávať a rozvíjať tradíciu aj dobré meno značky HUTIRA, udržiavať a upevňovať pozíciu na všetkých úrovniach nášho podnikania, byť slušnou, hrdou, zodpovednou a kvalitnou značkou nielen v očiach našich zákazníkov, ale aj našich zamestnancov.

Spoločenská zodpovednosť a úcta k prírode patrí medzi hlavné piliere našich spoločností.

Ivan Junga

Riaditeľ spoločnosti

„Pri každej drine býva zisk, kde sú len reči, tam je nedostatok.“

Top manažment

Martin Uríček

Obchodný riaditeľ

„Len ten, kto si váži malé veci, môže získať veľké“

Michal Stašek

Finančný riaditeľ spoločnosti

„Skutočnou chybou je chybu nenapraviť.“ — Konfucius

HUTIRA

Viac informácií

1990
HUTIRA

Kľúčový rok založenia značky HUTIRA. Na samom začiatku stál pán Ivo Hutira, ktorý zaštítil prevádzku kameňolomu, stavebné práce a tiež vŕtanie a hĺbenie studní. Veľmi skoro sa ale portfólio činností rozrástlo o výstavbu inžinierskych sietí, líniových plynovodov, výstavbu a prestavbu plynových kotolní. Odbor plynárenstva sa tak postupne stal jedným z pilierov podnikania.

1997
HUTIRA

HUTIRA Slovakia s.r.o. bola založená v auguste 1997, ako dcérska spoločnosť firmy HUTIRA. Nosným pilierom spoločnosti sú dodávky zariadení pre reguláciu tlaku, filtráciu a meranie spotreby zemného plynu (domové regulačné zostavy, regulačné zostavy).

2000
HUTIRA

Po desiatich rokoch na trhu a významnom rozmachu portfólia sa zo značky HUTIRA vyčleňuje samostatná spoločnosť HUTIRA – BRNO, s.r.o. Tá sa od samého začiatku svojej existencie až do dnešných dní radí medzi významných dodávateľov pre odbor plynárenstva na českom trhu je výhradným zástupcom svetového výrobcu regulačnej techniky, spoločnosti EMERSON, do ktorej patria aj značky Francel a Tartarini.

2012
HUTIRA

Rok, kedy sme otvorili nové administratívne priestory a priľahlou výrobnú halu a rok potom i novú skladovú halu. Pôvodné portfólio zamerané na dodávky zariadení pre filtráciu, redukciu a reguláciu tlaku plynu a meranie spotreby v prepravných a distribučných plynovodoch sa synergicky rozšírilo aj o dodávky pre vodárenstvo a energetický priemysel.

2017
HUTIRA

Naša spoločnosť HUTIRA Slovakia s.r.o. oslavuje 20 rokov svojej existencie. Za túto dobu sa stala významným partnerom mnohých vodárenských a plynárenských spoločností ako aj niekoľkých veľkoobchodov na Slovensku.

2020
HUTIRA

Značka HUTIRA oslavuje 30 rokov svojej existencie. Za tú dobu sa stala významnou a tradičnou značkou pre české plynárenstva a vodárenstva. Naši pracovníci za sebou majú úspešnej realizácie stoviek projektov na štyroch kontinentoch, za ktorými stojí najmä spoločnosť HUTIRA – BRNO.

Viac informácií

Voľné pozície