HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Flexibilné nerezové potrubie CATS | HUTIRA Plyn

Flexibilné nerezové potrubie CATS je určené pre vnútorné i vonkajšie rozvody vykurovacích plynov menovitého tlaku do 5 bar. Je vyrobené z nerezového vlnovca, ktorého konce sú vybavené navarenými koncovkami. Hlavná oblasť použitia je pri inštalácii meracích a regulačných skríň HUP na domových prípojkách.

Flexibilné nerezové potrubie CATS