HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Školenia pre montážnych a servisných pracovníkov

Školenie našimi odbornými pracovníkmi s praktickým výcvikom, zameraným na činnosti súvisiace s montážou, uvedením regulátorov a príslušenstvo do prevádzky a nastavením požadovaných hodnôt. Absolventi obdržia osvedčenie o preškolení.

Vyberte si z navrhnutých termínov. Pre registráciu použite prosím formulár ,pre prípadné otázky nás môžete kontaktovať na tel.: 0948 924 692

Základné informácie:

 • Začiatok školenia vždy o 9.00 hod.
 • Dĺžka približne 3 4 hodiny
 • Zaistené drobné občerstvenie
 • Na prianie zaistíme aj ubytovanie v našom penzióne
 • Kapacita školiace miestnosti obmedzená
 • Ak nie je dosiahnutý minimálny počet účastníkov, môže byť termín školenia zrušený

Adresa školenie:

HUTIRA Slovakia s.r.o.
Žiarská 46 (GPS Žiarská 1984)
97251 Handlová

Školenia pre projektantov

Je školenie pod vedením našich odborných pracovníkov so zameraním na predstavenie kompletného sortimentu produktov a na navrhnutie a dimenzovanie vhodného typu regulátora, bezpečnostného uzáveru, aj celého regulačného zariadenia. Toto školenie je zdarma.

Vyberte si z navrhnutých termínov. Pre registráciu použite prosím formulár ,pre prípadné otázky nás môžete kontaktovať na tel.: 0948 924 692

Základné informácie:

 • Začiatok školenia vždy o 9.00 hod.
 • Dĺžka cca 3 – 4 hodiny
 • Zaistené drobné občerstvenie
 • Na prianie zaistíme aj ubytovanie v tejto lokalite
 • Kapacita školiacej miestnosti obmedzená
 • Ak nie je dosiahnutý minimálny počet účastníkov, môže byť termín školenia zrušený

Adresa školenia – HUTIRA Handlová

HUTIRA Slovakia s.r.o.
Žiarská 46 (GPS Žiarská 1984)
Handlová 97251

Školenia pre montážnych a servisných pracovníkov

Obsluha a montáž NTL, STL, regulátorov tlaku plynu  

Rozsah školenia

Montáž a uvádzanie do prevádzky regulátorov radu B, R70, CSB, Regal3, bezpečnostné uzávery VSX2 a VSX4.

Podrobnosti

 • Platba za školenie:  Na faktúru alebo v hotovosti na mieste pred začiatkom školenia
 • Na školenie si treba priniesť so sebou platné osvedčenie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
 • V prípade väčšieho záujmu (z jednej organizácii) je možné termín a cenu  dohodnúť individuálne
 • V prípade malého záujmu termín rušíme. O čom budeme prihláseného zákazníka minimálne 3 dni vopred informovať

Cena

50 € bez DPH / osoba

Obsluha a montáž NTL, STL, VTL regulátorov tlaku plynu  

Rozsah školenia

Montáž a uvádzanie do prevádzky regulátorov radu B, R70, CSB, Regal3, bezpečnostné uzávery VSX2 a VSX4.

Podrobnosti

 • Platba za školenie:  Na faktúru alebo v hotovosti na mieste pred začiatkom školenia
 • Na školenie si treba priniesť so sebou platné osvedčenie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
 • V prípade väčšieho záujmu (z jednej organizácii) je možné termín a cenu  dohodnúť individuálne
 • V prípade malého záujmu termín rušíme. O čom budeme prihláseného zákazníka minimálne 3 dni vopred informovať

Cena

75 € bez DPH / osoba

Obsluha a kontrola NTL, STL, regulátorov tlaku plynu  

Rozsah školenia

Montáž, uvádzanie do prevádzky a kontrola tesnosti, funkčnosti a nastavenia regulátorov radu B, R70, CSB, Regal3, bezpečnostné uzávery VSX2 a VSX4.

Podrobnosti

 • Platba za školenie:  Na faktúru alebo v hotovosti na mieste pred začiatkom školenia
 • Na školenie si treba priniesť so sebou platné osvedčenie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
 • V prípade väčšieho záujmu (z jednej organizácii) je možné termín a cenu  dohodnúť individuálne
 • V prípade malého záujmu termín rušíme. O čom budeme prihláseného zákazníka minimálne 3 dni vopred informovať

Cena

100 € bez DPH / osoba

Obsluha a kontrola NTL, STL, VTL regulátorov tlaku plynu  

Rozsah školenia

Montáž, uvádzanie do prevádzky a kontrola tesnosti, funkčnosti a nastavenia regulátorov radu B, R70, CSB, Regal3, bezpečnostné uzávery VSX2 a VSX4.

Podrobnosti

 • Platba za školenie:  Na faktúru alebo v hotovosti na mieste pred začiatkom školenia
 • Na školenie si treba priniesť so sebou platné osvedčenie v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.
 • V prípade väčšieho záujmu (z jednej organizácii) je možné termín a cenu  dohodnúť individuálne
 • V prípade malého záujmu termín rušíme. O čom budeme prihláseného zákazníka minimálne 3 dni vopred informovať

Cena

150 € bez DPH / osoba

Školenia pre projektantov  

Rozsah školenia

Navrhovanie a dimenzovanie vhodného regulátora, bezpečnostného uzáveru, regulačného zariadenia a regulačné stanice.

Cena

zdarma