HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Zemné moduly ME 3 a ME 4 | HUTIRA Plyn

Podzemné regulačné zariadenia (RZ) typu ME sú určené pre reguláciu tlaku tam, kde nadzemné vyhotovenie regulačnej zostavy nie je vzhľadom na charakter okolia vhodné použiť. Používajú sa predovšetkým v historických centrách miest, miestach zo zvýšeným nebezpečím poškodenia, ako regulačné zariadenia zásobujúce NTL prípadne aj STL siete. Možno ich však použiť aj ako RZ pre jednotlivé odberné miesta.

Zemné moduly ME 3 a ME 4

Zemné moduly na mieru | HUTIRA Plyn

Podzemné regulačné zostavy pre reguláciu tlaku STL → STL / NTL, Vám navrhneme a vyrobíme podľa Vašich požiadaviek.

Zemné moduly na mieru