HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Poistné ventily V/20-2, V/50 a V/60 | HUTIRA Plyn

Poistné ventily rady V sú pružinou riadené poistné ventily, navrhnuté na udržanie tlaku v potrubí pod nastavenú hodnotu. Inštalujú sa za regulátorom, kde zabezpečujú prepúšťanie malého množstva plynu v prípade ak regulátor nie je tesný. Poistné ventily je možné použiť aj ako bezpečnostný prvok v prípade, že ich kapacita sa rovná kapacite inštalovaného regulátora.

Poistné ventily V/20-2, V/50 a V/60

Poistné ventily Série VS-FL | HUTIRA Plyn

Pilotom riadené poistné ventily typu Série VS-FL sú určené pre inštaláciu do potrubia s neagresívnym plynmi. Ich prednosťou je presné nastavenie otváracieho tlaku, tesné uzatváranie a schopnosť odpustiť veľké prietokové množstvá plynu.

Poistné ventily Série VS-FL

Poistné ventily Typ RV | HUTIRA Plyn

Poistné ventily RV sa najčastejšie používajú ako kontrolné poistné ventily v kombinácii s regulátormi tlaku plynu (ktoré kontrolné poistný ventil neobsahujú). Sú použiteľné pre zemný plyn, metán, bután, propán i ostatné nekorozívne plyny.

Poistné ventily Typ RV