HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Mobilná úpravňa vody | HUTIRA Priemysel

Unikátnu mobilnú úpravňu vody – Mobile Water Trailer 1500, ktorá je umiestnená na prívesnom vozíku, je možné uviesť do prevádzky v priebehu niekoľkých minút. Je vhodná pre krízové zásobovanie pitnou vodou z povrchových zdrojov.

Mobilná úpravňa vody