HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu
Regulačné zostavy s meraním prietoku plynu | HUTIRA Plyn

Regulačné zostavy s meraním sú určené pre reguláciu STL → NTL (STL) a meranie pretečeného zemného plynu. Regulačné zostavy s meraním sa umiestňujú tam, kde je potrebné súčasne s reguláciou merať prietok. Obyčajne sa používajú pri zásobovaní plynom komerčných budov, priemyselných objektov alebo jednotlivých priemyselných technológií. Slúžia pre fakturačné ako aj podružné meranie.

Regulačné zostavy s meraním prietoku plynu