HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Streda 31.01.2024, pre niekoho ďalší pracovný deň, pre nás nová výzva. Minerálky, káva, občerstvenie prichystané, projektor zapnutý, letáky a perá rozložené. Školíme! V diaľke vidíme prichádzať červené autá s ikonickým názvom: Reprogas, makáme do červena.

Vďaka výbornej spolupráci medzi značkami HUTIRA Slovakia s.r.o. a spoločnosťou Reprogas s.r.o. sme si pre našich priateľov pripravili produktové školenie. Téma bola nasledovná: rozdelenie sortimentu na drobné.

Školenie pozostávalo z dvoch častí: 1.časť: produktové školenie VODA 2.časť produktové školenie PLYN 3 . Servis regulátorov tlaku plynu

Pri vode sme sa zamerali na šírku ponuky vodomerných šácht – akceptácia vodárenskými spoločnosťami, výhody, inštalácie. Ďalej informácie o doplnkových produktoch ako sú poklopy a vodárenský materiál, (hydranty, šúpatká, ventily…)

V oblasti plynu sme si prešli české domové regulátory, priemyselné regulátory, domové regulačné zostavy, priemyselné regulačné stanice s ukážkou vo výrobe, ktoré boli doplnené o technické zručnosti na skúšobnej stolici spolu so servisnými technikmi. Počas školenia padali trefné otázky, pochvalné slová na produkty, ich výhody a občas malá výčitka na drobné detaily. Zaujímavo sa počúvali riešenia priamo z terénu, odporúčania pri montážach, v jednoduchosti povedané – vymenili sme si naše ,,know how´´.

Celkový dobrý dojem uzatvárala prijemná atmosféra počas celého dňa.

Ako sa na správneho hostiteľa týka, nie je to len o školeniach, ale aj budovaní dobrých vzťahov: nasledovala prehliadka banského múzea v Handlovej, rekreácie v priestoroch Hutira relax club a na záver večera s prehliadkou prvého Handlovského pivovaru.

Spoločnosti Reprogas touto cestou ĎAKUJEME za účasť na školení a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.