HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Technické charakteristiky

Rozsah vstupných tlakov: 5 – 63 bar
Rozsah nastavení výstupných tlakov: 1 – 4 bar
Zloženie regulačnej stanice vychádza z požadovaného prietoku a požiadaviek prevádzkovateľa siete

Ako fungujú RS so systémom regulátor-monitor?

Regulačný rad je osadený dvoma regulátormi 627, ktoré pracujú systémom monitor-regulátor. V prípade netesnosti regulátora a nárastu tlaku preberá jeho funkciu monitor, ktorý zastaví ďalší nárast tlaku. Ako druhý bezpečnostný prvok je predradený 1 ks bezpečnostného rychlouzáveru typ BM5, ktorý istí výstupné potrubie proti nárastu a poklesu výstupného tlaku. Zostavu možno doplniť kontrolným poistným ventilom ( napr. V / 20-2).

Prečo sú RS investične a prevádzkovo nenáročné?

Naša konštrukcia využíva regulátor FISHER 627, ktorý pri Q 200m3/h nevyžaduje predohrev. Nie je teda nutné inštalovať predohrev ani budovať s tým spojenú elektro prípojku. Výrobok je predpripravený aj z pohľadu výrobnej a technickej dokumentácie.

Prečo sú zostavy RS bezpečné a spoľahlivé?

Naše RS majú vždy dva istiace prvky. Radi využívame systém regulátor – monitor, ktorý pri probléme (napr. nárast výstupného tlaku) ihneď nemusí prerušiť dodávku plynu odberateľovi. Je možné dodať aj zostavu s dvoma bezpečnostnými uzávermi.