HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Základné informácie

Riešenie umožňuje

 • Mobilný variant kontajnera na úpravu povrchových vôd pre zásobovanie v krízových situáciách.
 • Stacionárnu variantu pre dlhodobú úpravu z lokálneho podzemného alebo povrchového zdroja.
 • Minimalizovať stavebné práce a tým celý projekt zjednodušiť a zlacniť.
 • Dizajnové prevedenie kontajnera podľa priania zákazníka.

Vhodné pre

 • veľké a stredné obce
 • hotely
 • bazény
 • kúpaliská
 • kúpele
 • hasiči
 • armáda
 • priemysel
 • poľnohospodárske podniky
 • ťažobný priemysel

Technické parametre

Výkon Príkon Hmotnosť Náklady na úpravu 1mvody Spotreba vody na 1 obyvateľa 5l/deň Spotreba vody na 1 obyvateľa 100l/deň
5 000 l/h 6 kW 4 000 kg 6-10 Kč až pro 48 000 obyvateľ až pro 2 400 obyvateľ

Ako funguje proces úpravy technológie CONTAINER WATER TREATMENT?

Surová voda je čerpaná na predfilter, mechanické nečistoty sú odstránené na tangenciálnom odlučovači (hydrocyklón). Do vody sú nadávkované koagulanty a flokulanty, ktoré podporujú vločkovanie v pulznom čiriči. V čiriči dôjde k odstráneniu mechanických nečistôt a k zníženiu obsahu rozpustených látok, voda odtečie do vyrovnávacej nádrže, odkiaľ je čerpaná na zostavu tlakových selektívnych filtrov. Dochádza k odstráneniu drobných mechanických nečistôt, farby, zápachov a kalov. Voda je hygienicky zabezpečená UV žiarením s fotokatalytickou oxidáciou, kde dochádza k zníženiu koncentrácie pesticídov, hormónov a ďalších nežiaducich látok.

Čo odstraňuje technológia CONTAINER WATER TREATMENT?

Mechanické nečistoty, železo, mangán, mení tvrdosť vody, zákal, baktérie, vírusy, dusičnany, pesticídy, ťažké kovy, organické znečistenie, koloidné látky, upraví farbu a chuť a pH.