HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Základné informácie

Riešenie umožňuje

 • Rýchlu prepravu na miesto určenia – vhodné pre rýchle riešenia v oblastiach postihnutých živelnými katastrofami, ktoré prerušili dodávku z vodovodnej siete
 • Maximálne využitie zdroja povrchovej vody.
 • Rôzne modifikácie prevedení.
 • Vzdialená správa systému.

Vhodné pre

 • spoločenské akcie – festivaly, koncerty
 • čistenie jazierok
 • živelné katastrofy
 • armádu
 • kempy
 • poľnohospodárske podniky
 • humanitárnu pomoc

Výhody riešenia

 • okamžité nasadenie do akcie vďaka možnosti rýchleho spustenia
 • mobilné zariadenie
 • nižšie náklady na distribúciu vody a zjednodušenie logistiky
Mobilná úpravňa vody | HUTIRA

Technické parametre

Výkon Príkon Hmotnosť Náklady na úpravu 1mvody Spotreba vody na 1 obyvateľa 5l/deň Spotreba vody na 1 obyvateľa 100l/deň
1 500 l/h 2,5 kW 1 300 kg 5 Kč až pro 7 200 obyvateľ až pro 360 obyvateľ

Ako funguje proces technológie úpravy?

Úpravňa je vybavená ponorným čerpadlom, hrubou predfiltráciou mechanických nečistôt a následne tlakovými filtrami so selektívnymi náplňami. Predčistená voda sa chemicky upravuje dávkovaním koagulantov, korektorov pH, prípadne dezinfekčnými činidlami. Dávkovanie je zaistené dávkovacími čerpadlami. Celá technológia je koncipovaná tak, aby bolo možné technologické procesy úpravy vody prispôsobiť priamo na mieste kvalite vstupnej vody. Úprava vody je založená na použití unikátnej technológie pulzného čiriča.

Čo odstraňuje Technológia Mobile Water Trailer 1500?

Mechanické nečistoty, železo, mangán, tvrdosť vody, zákal, baktérie, (koliformné, kultivovateľné, EC, …), vírusy, dusičnany, pesticídy, ťažké kovy, organické znečistenie, koloidné látky.