HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Parametre

Dostupné prevedenie

 • CLA-VAL Séria 40: Riadenie prietoku
 • CLA-VAL Séria 50: Udržanie vstupného tlaku alebo ako poistný ventil
 • CLA-VAL Séria 60: Ovládanie čerpadiel
 • CLA-VAL Series 81 : Ochrana siete
 • CLA-VAL Series 85 : Ochrana siete
 • CLA-VAL Series 90 : Regulácia tlaku za ventilom
 • CLA-VAL Series 100: Regulácia hladiny – otvorené/zatvorené
 • CLA-VAL Séria 136 : Elektrické diaľkové ovládanie
 • CLA-VAL Séria 208: Progresívna regulácia nátoku do vodojemu
 • CLA-VAL Series 210 : Bezplováková regulácia nátoku do vodojemu
 • CLA-VAL Series 400 : Modulačné riadenie hladiny

Popis

 • určené pre: pitnú vodu, morskú vodu, benzín, soľanku a priemyselné účely
 • telo ventilu:
  • tvárna liatina GGG 40 povrchovo aj vnútorne opatrená epoxidom hr. min. 250μm
  • plno prietoková (americká verzia – GE) alebo redukovaná verzia (NGE)
 • pilotný okruh: všetky časti, na ktorých dochádza k priamej deštrukcii energie: nerez oceľ
 • pilotný ventil: štandard: bronz ATSM B62
 • membrána: štandard EPDM guma 3-vrstvová vystužená 1x NYLON vložkou
 • potrubia, fitingy pilotného okruhu: nerez oceľ
 • farba: hnedo-červená
 • ovládanie: hydraulické (autonómna prevádzka), na vyžiadanie manuálne alebo servopohonom

Ventily CLA-VAL SÉRIA 90 redukujú vysoký vstupný tlak
na požadovaný konštantný výstupný tlak bez ohľadu na
meniaci sa prietok, či zmeny vstupného tlaku

Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 50-01 – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii udržania vstupného tlaku alebo ako poistný ventil (ventil udržuje na svojej vstupnej strane žiadaný tlak, v prípade jeho prekročenia, dochádza k veľmi rýchlemu otvoreniu ventilu).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 40-01 – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii obmedzovača prietoku (ventil je vybavený škrtiacou clonou, ktorá riadi maximálny dovolený prietok ventilom).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 208-01 – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii progresívnej regulácie nátoku do vodojemu (ventil riadi nátok do vodojemu a de facto kopíruje odber, tým udržuje konštantnú hladinu vody vo vodojeme).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 100-CF9 – plne autonómny regulačný ventil pracujúci ako otvorené/zatvorené (ventil riadi nátok do vodojemu pomocou plavákovej gule a mechanizmu nad hladinou vody).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 210-01 – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii bez plavákovej regulácie nátoku do vodojemu (ventil riadi nátok do vodojemu systémom otvorené / zatvorené). Rozptyl hladín nie je možné meniť, je nastavený na cca. 30 cm.
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 429-01 – plne autonómny progresívny regulačný ventil (ventil riadi progresívne nátok do akumulácie a de facto kopíruje odber). Riadiaci člen ventilu je nad hladinou vody.
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 94-01 – redukčný ventil doplnený funkciou poistnou – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii udržania konštantného výstupného tlaku a tiež ako poistný ventil (ventil udržuje na svojej výstupnej strane žiadaný tlak, v prípade jeho prekročenia, dochádza k veľmi rýchlemu uzavretiu ventilu).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 136-07 (38) – diaľkovo riadený regulačný ventil je vybavený dvojicou solenoidných ventilov (riadenie ventilu sa deje diaľkovo z dispečingu alebo aj miestne z panelu).
 • Jedná sa o diaľkovú reguláciu aktuálne potrebného množstva vody, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 60-81 – ventil osadený na priamom výtlaku za čerpadlami (ventil slúži na pomalé otvorenie/zatvorenie a súčasne na odpojenie čerpadla v zatváracej fáze).
 • Jedná sa o membránový ventil ovládaný z dispečingu, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA
 • Model 92-01 redukčný ventil doplnený funkciou udržania vstupného tlaku – plne autonómny regulačný ventil vo funkcii udržania konštantného výstupného tlaku a tiež ako kontrola vstupného tlaku (ventil udržuje na svojej výstupnej strane žiadaný tlak, súčasne je kontrolovaný vstupný tlak av prípade príliš veľkého zníženia tlaku pred ventilom, je prioritou funkcia udržanie vstupného tlaku).
 • Jedná sa o úplne hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda ako vlastné médium riadi komoru hlavného ventilu a tým je dosiahnutá precízna funkcia ventilu.
Regulačné ventily Cla-Val | HUTIRA

Napíšte nám

Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.