HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Technické parametre

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v troch výškových verziách 1300mm, 1600mm a 1900mm. Vnútorný priemer šachty je 1200 mm. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž technológie na čerpanie a prívod pitnej vody a je možné osadiť ju aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody bez obetónovania. Uprostred dna šachty je umiestnený predlisovaný otvor s priemerom 160mm a 200mm pre osadenie priamo na potrubie vrtu. Na priania môžu byť na steny šachty umiestnené tesnenia pre výstupné potrubie pitnej vody k objektu.

Plastové monolitické šachty určené pre vŕtané studne je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá), avšak pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku vrtu a osové umiestnenie nad vrtom. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Obsyp realizujeme pieskom alebo štrkom frakcie 0-4. Postupujeme rovnomerne po 20cm a každú vrstvu zhutníme hydraulicky to znamená vodou, aby piesok dobre vyplnil každý ohyb na šachte a vyplnil aj priestor integrovaných schodíkov. Vrch šachty môže byť zasypaný osiatou vykopanou zeminou. Nedodržanie inštalačného postupu vedie k neuznaniu prípadnej reklamácie.

Varianty

  • HUTIRA Ø 1200, výška 1300
  • HUTIRA Ø 1200, výška 1600
  • HUTIRA Ø 1200, výška 1900

 

 

Výhody

  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým
  • vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení (tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám

Na stiahnutie

Technický list 1200 stiahnuť
Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť