HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Technické parametre

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v troch výškových verziách 1300mm, 1600mm a 1900mm. Vnútorný priemer šachty je 1200 mm. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž technológie na čerpanie a prívod pitnej vody a je možné osadiť ju aj do terénu s prítomnosťou spodnej vody bez obetónovania. Uprostred dna šachty je umiestnený predlisovaný otvor s priemerom 160mm a 200mm pre osadenie priamo na potrubie vrtu. Na priania môžu byť na steny šachty umiestnené tesnenia pre výstupné potrubie pitnej vody k objektu.

Plastové monolitické šachty určené pre vŕtané studne je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá), avšak pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku vrtu a osové umiestnenie nad vrtom. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Obsyp realizujeme pieskom alebo štrkom frakcie 0-4. Postupujeme rovnomerne po 20cm a každú vrstvu zhutníme hydraulicky to znamená vodou, aby piesok dobre vyplnil každý ohyb na šachte a vyplnil aj priestor integrovaných schodíkov. Vrch šachty môže byť zasypaný osiatou vykopanou zeminou. Nedodržanie inštalačného postupu vedie k neuznaniu prípadnej reklamácie.

Varianty

  • HUTIRA Ø 1200, výška 1300
  • HUTIRA Ø 1200, výška 1600
  • HUTIRA Ø 1200, výška 1900

 

 

Výhody

  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým
  • vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení (tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám

Na stiahnutie

Technický list 1200 stiahnuť
Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť

Napíšte nám

Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.