HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Určené pre vodomery

DN 20 (G 1“, Qn=2,5 m3/h, L=110 – 190 mm)

1-2 vodomery

Pre rodinné domy.

Potrubie

Šachta je dodávaná s gumovými tesneniami PE32 pre vodotesné napojenie šachty PE potrubím s priemerom D32mm.

Hmotnosť

58 kg

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v troch výškových verziách 1300mm, 1600mm a 1900mm. Vnútorný priemer šachty je 1200m. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž aj viacerých vodomerov a je možné osadiť ju aj do terénu s výskytom spodnej vody bez obetónovania. Otvory prestupov pre potrubie sú štandardne 32mm, ale je možné dodať tesnenia do rozmeru 70mm. Otvory sú umiestnené 200mm nad dnom šachty.

Varianty

 •  HUTIRA Ø 1000, výška 1300
 •  HUTIRA Ø 1000, výška 1600
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1300
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1600
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1900

   

   

  Výhody

  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam
  • možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení ( tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde
  • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám

  Inštalácia

  Plastové monolitické vodomerné šachty je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá) teréne, avšak pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetónovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere o 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku prívodných hadíc vody. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Prechody hadíc z PE sú cez steny šachty urobené cez gumené tesnenie. Po prepojení hadíc v šachte, môžeme realizovať obsyp šachty. Obsyp realizujeme pieskom alebo štrkom frakcie 0-4. Postupujeme rovnomerne po 20cm a každú vrstvu zhutníme hydraulicky, to znamená vodou, aby piesok dobre vyplnil každý ohyb na šachte a vyplnil aj priestor integrovaných schodíkov. Vrch šachty môže byť zasypaný osiatou vykopanou zeminou. Nedodržanie inštalačného postupu vedie k neuznaniu prípadnej reklamácie.

  Na stiahnutie

  Technický list stiahnuť
  Technický list stiahnuť
  Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť

  Napíšte nám

  Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.