HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Určené pre vodomery

DN 20 (G 1“, Qn=2,5 m3/h, L=110 – 190 mm)

1-2 vodomery

Pre rodinné domy.

Potrubie

Šachta je dodávaná s gumovými tesneniami PE32 pre vodotesné napojenie šachty PE potrubím s priemerom D32mm.

Hmotnosť

58 kg

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Vyrába sa v troch výškových verziách 1300mm, 1600mm a 1900mm. Vnútorný priemer šachty je 1200m. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž aj viacerých vodomerov a je možné osadiť ju aj do terénu s výskytom spodnej vody bez obetónovania. Otvory prestupov pre potrubie sú štandardne 32mm, ale je možné dodať tesnenia do rozmeru 70mm. Otvory sú umiestnené 200mm nad dnom šachty.

Varianty

 •  HUTIRA Ø 1000, výška 1300
 •  HUTIRA Ø 1000, výška 1600
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1300
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1600
 •  HUTIRA Ø 1200, výška 1900

   

   

  Výhody

  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam
  • možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení ( tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde
  • jednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám

  Inštalácia

  Plastové monolitické vodomerné šachty je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá) teréne, avšak pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetónovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere o 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku prívodných hadíc vody. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Prechody hadíc z PE sú cez steny šachty urobené cez gumené tesnenie. Po prepojení hadíc v šachte, môžeme realizovať obsyp šachty. Obsyp realizujeme pieskom alebo štrkom frakcie 0-4. Postupujeme rovnomerne po 20cm a každú vrstvu zhutníme hydraulicky, to znamená vodou, aby piesok dobre vyplnil každý ohyb na šachte a vyplnil aj priestor integrovaných schodíkov. Vrch šachty môže byť zasypaný osiatou vykopanou zeminou. Nedodržanie inštalačného postupu vedie k neuznaniu prípadnej reklamácie.

  Na stiahnutie

  Technický list stiahnuť
  Technický list stiahnuť
  Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť