HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Technické parametre

Technické parametre

 • 1 nádrž z polyetylénu s vysokou hustotou s ochranou pred UV
 • 1 závitový nadstavec priemer 600mm, výška 250mm
 • 1 závitový kryt s priemerom 600mm
 • 1 manžeta s priemerom 160mm pre prívod odpadu a vetranie
 • 1 súprava objímok pre kábel
 • 1 čerpadlo pre odpadovú vodu s nožom Ref. : WQ 15-7 (230V) 1 potrubie DN 32/40 pre výtlak

Potrubie

Stanica je dodávaná s gumovými tesneniami pre utesnenie potrubia PE32/40

Údržba

Pravidelne čistite plavák a kontrolujte, či sa čerpadlo čiastočne neupcháva predmetmi väčšími ako priemer výtlačného potrubia.

Prevádzka

Do nádrže je privádzaná voda akéhokoľvek typu: postupne sa napĺňa, spodný plavák stúpa. Po dosiahnutí vysokej hladiny sa čerpadlo uvedie do chodu (dvojitý kontakt spodný a horný). Ak sa dosiahne nízka hladina, plavák dá impulz na zastavenie čerpadla.

Upozornenie: Do odpadových vôd sa nevyhadzujú šnúry, povrazy, laná, drôty, textílie, hygienické vložky, vlhčené utierky atď., ktoré môžu poškodiť čerpadlo. V takomto prípade sa reklamácia neuznáva.

Varianty

 • HUTIRA Ø 1000, výška 1450
 • HUTIRA Ø 1000, výška 1750
 • HUTIRA Ø 1200, výška 1450
 • HUTIRA Ø 1200, výška 1750
 • HUTIRA Ø 1200, výška 2050

 

 

Výhody

Bezpečnostné opatrenie

Vodiče nášho zariadenia je potrebné dotiahnuť až po elektrickú skrinku, alebo rozvodňu. Kompatibilitu elektrického pripojenia s dodávaným zariadením a predovšetkým kvalitu uzemnenia by mal prísť overiť odborník v obore – elektrikár. Upozorňujeme na skutočnosť, že v našom prípade dochádza ku kontaktu elektromechanických zariadení s vodou. Poznámka: Elektrická skrinka sa nikdy nesmie inštalovať pod úroveň seba samého do betónového ústia. Záruku čerpadiel a plavákov nebude možne uznať, ak budú vodiče predĺžené a pripojené do prípojkovej skrine umiestnenej vo vlhkom prostredí.

Inštalácia

Plastové monolitické prečerpávacie stanice je možné inštalovať v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá), avšak pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere 1m väčší ako je priemer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku potrubí. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Prečerpávacia stanica sa osádza do stredu výkopu na pieskové lôžko o hrúbke min. 15cm, ktoré nesme obsahovať žiadne kamenivo a iné ostré predmety, ktoré by mohli narušiť plášť šachty. V prípade hydromorfného prostredia je potrebná na dne výkopu betónová doska o hrúbke 20cm z betónu tr. B10, šachtu ukotviť cez oká do betónovej dosky. Po pripojení potrubí, môžeme realizovať obsyp šachty. Obsyp začíname pieskom do prekrytia hadíc. Vrstvy okolo šachty treba rovnomerne zhutňovať najlepšie hydraulicky (vodou).

Na stiahnutie

Technický list 1000 stiahnuť
Akceptácia šácht vodárenskými spoločnosťami SR stiahnuť

Napíšte nám

Bez vás by sme tu neboli. Preto ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte nám napísať.