HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Vybrané referencie

Za každou z našich realizácií bez ohľadu na odvetvie stojí niekoľko pilierov, na ktorých staviame našu firemnú kultúru:

150 000


dodaných domových regulátorov

45 000


vyrobených a dodaných regulačných zostáv 

11 000


dodaných vodomerných šácht