HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Klient

Farma Bruty

Datum realizácie

12/2020

Odbor

Plyn

Výzva

Rekonštrukcia vysokotlakovej regulačnej stanice VTL RS 1300 2/1 – 440 v obci Bruty

Obec Bruty s počtom obyvateľov 701 sa nachádza na južnom Slovensku, v Podunajskej nížine, cca 4,5 km na západ od pravého brehu dolného toku rieky Hron a 20 km severozápadne od Štúrova v okrese Nové Zámky. Rozloha obce je 2053 ha v nadmorskej výške od 130 do 176 m, z toho orná pôda zaberá 88%.

V roku 2015 tu vznikla farmy Bruty, s cieľom pestovať prvotriedne cherry paradajky. Pestovanie paradajok prebieha v moderne zariadených skleníkoch na najvyššej úrovni. Skleníky sú vyhrievané zemným plynom a pri pestovaní napomáha softvér, ktorý riadi odvetrávanie, vnútornú teplotu a podľa predpovede počasia prekrýva sklá roletami, aby chránil rastliny. Celé pestovanie je pod prísnou kontrolou certifikovaných zamestnancov.

A práve v tejto obci, sme realizovali v decembri 2020 úpravu vysokotlakovej regulačnej stanice zemného plynu. Zmena bola vyžiadaná na základe zvýšenej spotreby zemného plynu pre farmu Bruty, ktorá rozširuje svoje skleníkové hospodárstvo. Navýšenie maximálneho prietoku regulačnej stanice zapríčinilo, že doteraz používané 6 kW ohrevy plynu už boli nedostatočné a bolo treba ich vymeniť za ohrevy s vyšším, 12 kW výkonom. Rovnako tak bolo potrebné, pre zabezpečenie správneho merania objemu pretečeného plynu, zvýšiť rozmery plynomeru z DN80 na DN100. Súčasťou prác bola aj výmena napájacieho kábla elektrickej energie, výmena rozvádzača, inštalácia prepočítavača a nových káblových trás v rámci celej regulačnej stanice.

Riešenie

Táto výmena bola realizovaná počas jedného dňa, bez odstávky dodávky a ohrevu zemného plynu, čo bolo vzhľadom k nízkym teplotám v rozmedzí – 5 ° C až 0 ° C nutné pre zabezpečenie dodávky plynu ako pre obec, tak aj pre priemyselné objekty.

Teší nás, že aj my, s našou technológiou, prispievame k zaisteniu dodávky kvalitných paradajok na slovenský trh v priebehu celého ročného obdobia.