HUTIRA Slovakia
info@hutiraslovakia.sk
+421 948 924 692
Hutira
Menu

Klient

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Dátum realizácie

11-12/2020

Odbor

Plyn

Výzva

Plynová trasa k dvom kogeneračným jednotkám KJ Tedom, na plynovej trase sa nachádza regulačná zostava s regulátoorm MBN/065 x 100. nasleduje rozvod plynu DN250 s odbočkami DN150 pre každú KGJ, pred každou KGJ je umiestnené meranie pretečeného plynu s plynomerom FMR G160 DN100 a prepočítavačom MacBAT5.

Riešenie

  • Napojenie na vnútro areálový rozvod plynu navrtávkov v zemi, následne regulácia a meranie pre každú KGJ zvlášť
  • Regulácia s regulátorom Tartarini MBN/065×100 + poistný ventil V/52 (100 kPa/ 15 kPa) celkový prietok 500 Nm3/h
  • Meranie s plynomerom FMR G160 DN100 + prepočítavač Mac BAT5
  • Napojenie: KJ TEDOM Quanto D1000, motor MVM, gen. Marelli